៧កន្លែង​​​​​នៅ ​ខេត្ត​តាកែវ​​ទេស​ភាព​ត្រជាក់​ភ្នែក​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ទៅ​កម្សាន្ត


17 Jan, 2015 
ជា​ខេត្ត​មាន​​​វ័យ​ចំណាស់​ជាង​គេ ​​​ក្នុង​ចំណោម​ខេត្ត​ក្រុង​ទាំង​ ២៥ ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ​​តាកែវ​ បាន​​បង្កប់​នូវ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដ៏​យូរ​លង់​​យ៉ាង​ច្រើន ពិសេស​​ទាក់ទង​នឹង​សម័យ​អាណាចក្រ​ភ្នំ ​និង​សម័យ​ចេនឡា ​ដោយ​មាន​ប្រាសាទ​បុរាណ​​រហូត​ដល់​៣៤​ប្រាសាទ​។ ​តំបន់​ទាំង​អស់​នេះ​ហើយ​​ ដែល​​កំពុង​​​បង្អួត​ និង​ទាក់​ទាញ​​អ្នក​​ទេសចរ​ជាតិ​​ និង​អន្តរជាតិ​ទៅ​កម្សាន្ត​ជា​ហូរ​ហែ។​

​​នេះ​​គឺ​ជា​​តំបន់​ទាក់​ទាញ​​៧ អ្នក​ទេសចរជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​ចង់​ទៅ​​កម្សាន្ត​៖

-ទេស​ភាព​ប្រាសាទ​ភ្នំ​ជីសូរ​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង ស្រុក​សំរោង

Chi so01
Chi so

-ប្រាសាទ​តាព្រហ្ម ​ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​ថ្នល់​ទក្សិណ ឃុំ​ក្រាំងធ្នង់ ​ស្រុក​បាទី

Ta Prum

Tonle Bati
(រមណីយ​ដ្ឋាន​​ទន្លេ​បាទី​)
-សួន​សត្វ​ភ្នំ​តាម៉ៅ ​ស្រុក​បាទី

Ta Mao04

Ta Mao

Ta Mao03

-ប្រាសាទ​ភ្នំដា ​ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​ព្រែក​តាផូ​ ឃុំ​គោក​ធ្លក​ ស្រុក​អង្គរ​បូរី

Phnom Da

Phnom Da01

-ព្រះ​អង្គ​ធំ ​ភ្នំ​ជី​តាពេជ្រ ​ស្រុកគីរីវង់

Ta Phich
-ទឹក​ជ្រោះ​ផ្អោក​ ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​ព្រះ​បាទ​ជាន់​ជុំ ស្រុក​គីរីវង់ ​

Water fall

-ទេស​​ភាព​​បឹង​ដូន​កែវ

Doun Keo

Doun Keo01

Bong kong
(បង្កង​ខេត្តតាកែវ)
អត្ថបទ៖មៃ សុខលីម
ប្រភព&រូបភាព ​takeoprovince.com/sabay
READ MORE - ៧កន្លែង​​​​​នៅ ​ខេត្ត​តាកែវ​​ទេស​ភាព​ត្រជាក់​ភ្នែក​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ទៅ​កម្សាន្ត

Yeay Pov Temple


Yeay Pov Temple

Yeay Pov temple is behind Wat Tonle Bati, about 100 meters from Ta Prohm temple. Constructed of sandstone in the 12 century, it is 7 meters square and faces east. Apart from the temple is a house on the bank of Tonle Bati, about 200 meters from the temple, that once was used by the royal family during holidays. Today this place houses the offices of Bati Tourism Company, which controls the 9.3 hectare site. The company has erected 48 resting cottages with zinc roofs and another 40 cottages with leaf roofs along the riverside. The company has also built nine restrooms, and other restrooms are available at local people's residences.

In additional, there is also a natural lake that is 7,000 meters long. During the dry season, the lake is 1,000 meters wide and 1 to 2.5 meters deep. During the rainy season, it swells to 1, 500 meters wide and is about 4 meters deep. There is a fee to enter the site. The cost for cambodian is 1,000 riel (USD0.25) for motobikes and 2,000 riel (USD0.50) for cars. The fee for resting cottages is 5,000 riel (USD1.25) per cottage. Foreigners are charged USD2 per person. Food can be purchased at the site. The site is very popular, attracting 500 to 600 Cambodians and 100 foreign visiter per week. During holidays and festivals, the number of visitors can reach 9,000 per week. The site also provide employment opportunities and a good living for the people of the nearby Thnal Teaksin and Tonle Bati villages.

READ MORE - Yeay Pov Temple

Wat Phnom Khliang


Wat Phnom Khliang

Wat Phnom Khliang, a Buddhist pagoda built in 1753, is a natural cultural site located in Prey Slek commune, Trang district, about 12 kilometers south of Takeo provincial town near National Road 2. It is a popular place for taking oaths and praying. During the Khmer Rouge regime it was used as a hospital. The red gravel at the foot of the mountain was dug to repair and construct a nearby trail. The entire site covers 11 hectares, Phnom Kliang is the middle. The hill is 30 meters high, and at the top is a new pagoda built in 1992 sponsored by Prime Minister Hun Sen.

The site attracts mostly local visitor who are superstitious and who are looking for a nice place to relax. At the top of the mountain is a granite stone from which water flows all year. Local people believe that the stone is magical.

READ MORE - Wat Phnom Khliang

Tonle Bati

Tonle Bati is a popular lake and picnic area that has bamboo shacks built out over the water that people can rent out for eating and whiling away the day. It's generally a weekend get-away spot, which means it?s nice and quiet during the week. Locals swim there, but the water does not look real inviting. There are all kinds of food and drink stands that sell everything you need for a picnic along the lake. Note that there are tours that follow you when you arrive on weekends and try to get you to go to their own place. It?s best to pass right by them and find a spot on your own. Check prices beforehand on everything ? they are famous for handing you an outrageously high bill when you depart.Tonle Bati is a place of worship and features two ancient temples, Ta Promh and Yeay Peov, and a pagoda, Wat Tonle Bati, which was built in 1576.

READ MORE - Tonle Bati

Ta Prohm Temple


Ta Prohm Temple

This temple, adapted from Bayon Style, was built during the late 12th and early 13th centuries, during the reign of King Jayavarman VII (AD 1181 - 1120) as a place of worship for Brahmans and Buddhists. The temple is 42 meters long, 36 meters wide and 11 meters high. Today the temple body, the gallery, the wal, the (gateway) and the moat surrounding the temple are heavily damaged. The temple was constructed of brick and laterite and devided into many rooms.

The outsite wall is decorated with bas-reliefs illustrating the Brahman story about the celestial nymph. Insite the temple are five rooms and a 13th century Buddha statue that faces east.Ta Prohm is the modern name of a temple at Angkor, Cambodia, built in the Bayon style largely in the late 12th and early 13th centuries and originally called Rajavihara . Located approximately one kilometre east of Angkor Thom and on the southern edge of the East Baray near Tonle Bati, it was founded by the Khmer King Jayavarman VII as a Mahayana Buddhist monastery and university. Unlike most Angkorian temples, Ta Prohm has been left in much the same condition in which it was found: the photogenic and atmospheric combination of trees growing out of the ruins and the jungle surroundings have made it one of Angkor's most popular temples with visitors.

After ascending the throne of Cambodia in 1181 A.D., Jayavarman VII embarked on a massive program of construction and public works. Rajavihara ("royal temple"), today known as Ta Prohm ("ancestor Brahma"), was one of the first temples founded pursuant to that program. The stele commemorating the foundation gives a date of 1186 A.D. The temple's main image, representing Prajnaparamita, the personification of wisdom, was modelled on the king's mother. The northern and southern satellite temples in the third enclosure were dedicated to the king's guru and his elder brother respectively. As such, Ta Prohm formed a complementary pair with the temple monastery of Preah Khan, dedicated in 1191 A.D., the main image of which represented the Bodhisattva of compassion Lokesvara and was modelled on the king's father.

The temple's stele records that the site was home to more than 12,500 people (including 18 high priests and 615 dancers), with an additional 80,000 souls in the surrounding villages working to provide services and supplies. The stele also notes that the temple amassed considerable riches, including gold, pearls and silks. Expansions and additions to Ta Prohm continued as late as the rule of Srindravarman at the end of the 13th century. After the fall of the Khmer empire in the 15th century, the temple of Ta Prohm was abandoned and neglected for centuries. When the effort to conserve and restore the temples of Angkor began in the early 20th century, the ?cole fran?aise extreme-Orient decided that Ta Prohm would be left largely as it had been found, as a "concession to the general taste for the picturesque." According to pioneering Angkor scholar Maurice Glaize, Ta Prohm was singled out because it was "one of the most imposing [temples] and the one which had best merged with the jungle, but not yet to the point of becoming a part of it".

Nevertheless, much work has been done to stabilize the ruins, to permit access, and to maintain "this condition of apparent neglect." As of 2010, however, it seems authorities have started to take a more agressive approach to restoration. All the plants and shrubs have been cleared from the site and some of trees are also getting removed. A crane has been erected and a large amount of building work is underway to restore the temple, with much of the work seemingly just rebuilding the temple from scratch as at other sites. Wooden walkways, platforms, and roped railings have been put in place around the site which now block some of the previously famous postcard photo opportunities. The design of Ta Prohm is that of a typical "flat" Khmer temple (as opposed to a temple-pyramid or temple-mountain, the inner levels of which are higher than the outer). Five rectangular enclosing walls surround a central sanctuary. Like most Khmer temples, Ta Prohm is oriented to the east, so the temple proper is set back to the west along an elongated east-west axis.

The outer wall of 1000 by 650 metres encloses an area of 650,000 square metres that at one time would have been the site of a substantial town, but that is now largely forested. There are entrance gopuras at each of the cardinal points, although access today is now only possible from the east and west. In the 13th century, face towers similar to those found at the Bayon were added to the gopuras. Some of the face towers have collapsed. At one time, moats could be found inside and outside the fourth enclosure. The three inner enclosures of the temple proper are galleried, while the corner towers of the first enclosure form a quincunx with the tower of the central sanctuary. This basic plan is complicated for the visitor by the circuitous access necessitated by the temple's partially collapsed state, as well as by the large number of other buildings dotting the site, some of which represent later additions. The most substantial of these other buildings are the libraries in the southeast corners of the first and third enclosures; the satellite temples on the north and south sides of the third enclosure; the Hall of Dancers between the third and fourth eastern gopuras; and a House of Fire east of the fourth eastern gopura.

Ta Prohm has few narrative bas-reliefs. One explanation that has been proffered for this dearth is that much of the temple's original Buddhist narrative artwork must have been destroyed by Hindu iconoclasts following the death of Jayavarman VII. At any rate, some depictions of scenes from Buddhist mythology do remain. One badly eroded bas-relief illustrates the "Great Departure" of Siddhartha, the future Buddha, from his father's palace.[5] The temple also features stone reliefs of devatas (minor female deities), meditating monks or ascetics, and dvarapalas or temple guardians. The trees growing out of the ruins are perhaps the most distinctive feature of Ta Prohm, and "have prompted more writers to descriptive excess than any other feature of Angkor." Two species predominate, but sources disagree on their identification: the larger is either the silk-cotton tree (Ceiba pentandra) or thitpok Tetrameles nudiflora, and the smaller is either the strangler fig (Ficus gibbosa). or Gold Apple (Diospyros decandra). Indulging in what might be regarded as "descriptive excess," Angkor scholar Maurice Glaize observed, "On every side, in fantastic over-scale, the trunks of the silk-cotton trees soar skywards under a shadowy green canopy, their long spreading skirts trailing the ground and their endless roots coiling more like reptiles than plants.

READ MORE - Ta Prohm Temple

Phnom Ta Moa

Phnom Ta Moa

Phnom Ta Mao is located in Tropiang Sap Villag, Tropiang Sap commune, Bati district, about 40 kilometers south of Phnom Penh, off National Road No. 2. Turn right at the sign and travel another 5 kilometers down a dirt trail. The site features mountains, the biggest national zoo and ancient temples. There are five mountains at this site - Phnom Tamao, Phnom Thma Dos, Phnom Pdaov Pun, Phnom Chhoy and Phnom Bang. The entire site covers 2,500 hectares, most of it is the protected forest area. The Ministry of Agriculture's Department of Foresty has taken over 1,200 hectares for planting trees and the zoo.

Phnom Ta Mao National Zoo covers 70 hectares and is under the supervision of the department. It features 84 varieties of birds, quadrupeds and reptiles. The animals, which include alligators, elephants, lions, tigers and bears, were collected by the Ministry of Agriculture. Some were recovered from people illegally trafficking wildlife in Cambodia.

The two ancient temples of Phnom Tamao are:

.Tamao Temple (Phnom Tamao)

Tamao temple was built in 11th century, during the reign of King Suryavarman I and Udayadityavarman II (AD 1050 - 1066) as a place for Brahmans to worship. Tamao Temple was made of silt stone and red solid brick, but is now nearly unrecognizable. The temple is located near Tamao pagoda on the top of Phnom Tamao, which is about 30 meters high.

.Thma Dos Temple (Phnom Thma Dos)

Thma Dos Temple is nothwest of Phnom Tamao on the 35 meter-high Phnom Thma Dos. The temple was built in the 11th century and is constructed of silt stone and red solid brick. Much of the temple is 7.5 meters squar and 13 meters high. Its design is adapted from Khliang style. This temple is more popular with visitors than Tamao temple.

READ MORE - Phnom Ta Moa

Phnom Ta Mao (Zoo)


Phnom Ta Mao (Zoo)

Phnom Ta Mao (Zoo) is located in Tro Pang Sap village, Tro Pang Sap commune, Ba Ti District, Takeo province. Phnom Tamao can be accessible by the National Road No 2 in 40-kilometre distance from Phnom Penh. Then turning right more five kilometers by a trail, it takes 45-minute drive from Phnom Penh. Phnom Ta Mao is a varied site consisting of temples, mountain, nature and a big zoo in Cambodia. Phnom Ta Mao has 2,500-hectar land area called forest-protected area; in this area, the Department of Forestry has taken 1,200-hectar land area for planning trees and 70-hectar land area for organizing zoo.

The 70-hectar landarea consisting of five mountains namely: Phnom Ta Mao, Phnom Thmor Dos, Phnom Phdan Poan, Phnom Chhoy and Phnom Bang. Among the five mountains, two mountains have ancient temples are: - Ta Mao Temple (is located at Phnom Ta Mao): was built in 11th century during the reign of the king, Soryak Varman I dedicated to Brahmanism, the temple made of Thmor silt and red-solid brick, located on the peak of 30-meter mountain of Ta Mao, near Ta Mao pagoda. Now, the temple is damaged and is almost unrecognizable. - Thmor Dos Temple (is located at Phnom Thmor Dos): The temple is located on a 35-meter mountain of Thmor Dos, Northwest of Ta Mao temple and was built in 11th century.

The temple made of Thmor silt mad red-solid brick. Now, most of the temples are damaged. The people want to go to this temple to worship than Ta Mao temple. In addition, Phnom Ta Mao has a big zoo in Cambodia; the zoo is under the supervision of the Department of Forestry, Ministry of Agriculture and has 84 varieties of animals and birds; two kinds of them are brought from abroad. - There are 150-fourfooted animals consisting of 38 kinds. - There are 300 birds consisting of 38 kinds. - There are 30 reptiles consisting of eight kinds. All these animals are brought here by the Ministry of Agriculture and by seizing from offenders who illegally traffic in wild animals through out Cambodia. To take care these animals, we need to expend US$ 120 per day for food, and 22 staff and workers are working there.

The average number of tourists visiting Phnom Ta Mao is 500-600 visitors per week; but during the festivals, there are 7,000-8,000 visitors per week. The local people of four communes around the Phnom Ta Mao are earning money from selling food to tourists. We can extend package-tour program to the above two resorts because these resorts are the popular sites for local and international tourists, and their location is near Phnom Penh. As the sites can attract many tourists, we expect to lure investors to invest in tourist facilitation and constructing the trail from the national Road No 2 to the resorts. The Department of Forestry has a project on constructing an inside trail linking from Tonle Ba Ti to Phnom Ta Mao in Six-Kilometre distance.

READ MORE - Phnom Ta Mao (Zoo)